Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Pretraži

Budite na mapi psb.ba

Usluga koja korisnicima pruža da se nađu na mapi koja pokazuje tačnu lokaciju poslovnog subjekta, te u zavisnosti od djelatnosti poslovnog subjekta, dobijate određenu kategoriju, u kojoj će pokazivati poslovne subjekte iz te kategorije.
Cijena usluge na godišnjem nivou: 59,90KM

Psb.ba banner usluga
U ovu uslugu spadaju određene pozicije. Za više informacija kontaktirajte nas.

Psb.ba promotivni tekst
Promotivni tekst u sklopu kojeg možete predstaviti svoj poslovni subjekt, usluge i proizvode.
Cijena usluge: 19,90KM

Facebook oglašavanje
U kombinaciji sa uslugom “Budite na mapi psb.ba”, objavljujemo oglase na našoj Facebook stranici. Aktivno djelovanje našeg marketinga, prikazivati će oglase tačno određenom profilu korisnika (prema uzrastu, polu, lokacijama, interesima, radnom mjestu, navikama). Moguće je detaljno pratiti napredak oglašavanja, efikasnost, a sve uz pomoć analitičkih alata na Facebook-u.

Web dizajn
Nudimo vam kreativnoosmišljenu web stranicu prilagođenu vašim željama i potrebama.
Cijena usluge je po dogovoru u zavisnosti od vaših želja i potreba.

Grafički dizajn
Vizuelna komunikacija je važna. Koristeći slike, grafiku i tekst kreirajmo priču ili poruku koja će privući potencijalne klijente. PSB vam nudi dizajn logotipa, dizajn reklamnog materijala, dizajn flajera…
Cijena usluge je po dogovoru u zavisnosti od vaših želja i potreba.

YouTube
Kreirajte promotivni film o vašoj firmi i u kombinaciji sa društvenim mrežama ubrzajte vaš marketing.
Cijena usluge je 5KM po sekundi.