Javni dug BiH na kraju prošle godine oko 11,4 milijarde KM

Javni dug BiH na kraju prošle godine oko 11,4 milijarde KM
Vijesti

Zaduženost BiH na kraju 2017. godine bila je 11.353.620.000 KM, od čega se na spoljni dug odnosilo 7,9 milijardi ili 69,16 odsto, a na unutrašnji dug 3,5 milijardi KM ili 30,48 odsto javne zaduženosti.

U odnosu na isti period 2016. godine javni dug je smanjen za 744,59 miliona KM ili 6,15 odsto, s tim da je spoljni dug smanjen za 695,60 KM ili 8,14 odsto, a unutrašnji dug za 489,99 miliona KM ili 1,38 odsto, navodi se u informaciji Savjeta ministara, koju bi trebalo da sutra razmatra Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

U ukupnom stanju javne zaduženosti, Federacija BiH /FBiH/ učestvuje sa 52,28 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, Brčko distrikt sa 0,36 odsto i institucije BiH sa 0,65 odsto.

U informaciji se navodi i da učešće javnog duga BiH u BDP-u u prošloj godini iznosi 35,62 odsto.

Najveće učešće u spoljnom dugu imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 32,64 odsto, Evropska investiciona banka sa 24,32 odsto, Pariški klub sa 8,51 odsto, MMF sa 7,53 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 odsto i Evropska komisija sa 2,79 odsto, a što predstavlja 82,66 odsto ukupnog stanja spoljnog duga.

Servis spoljnog duga u prošloj godini iznosi 995,28 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 miliona KM ili 87,77 odsto, a na kamatu 121,74 miliona KM ili 12,23 odsto.

U ukupnom iznosu servisa spoljnog duga, FBiH učestvuje sa 64,11 odsto, Republika Srpska sa 34,96 odsto, dok institucije BiH i Brčko distrikt učestvuju sa 0,47, odnosno sa 0,46 odsto.