Map Pretraži

Pretraži mapu

0.1 km
Pretraži

Djelatnost:
Predškolska ustanova

Opis:
U svim odgojnim grupama, odgojno-obrazovni rad prilagođen je razvojnim potrebama djece, našoj kulturi i samim potrebama porodice i sredine u kojoj živimo. Prema Godišnjem planu i programu rada naše Ustanove, odgajatelji i medicinske sestre dnevno planiraju aktivnosti, sadržaje, materijale i sredstva ponuđena djeci.

Na dnevnoj bazi se bilježe i zapažanja o dječijim aktivnostima, reakcijama i ponašanju. Osim dnevnih planova i zapažanja, pedagošku dokumentaciju odgajatelja sačinjavaju sedmični i mjesečni planovi, kao i analize istih.

– Starija jaslička grupa (3 – 4 godine)
– Mješovita grupa (4 – 5 godine)
– Predškolska grupa (5 – 6 godine)
– Školska grupa (boravak (6 – 9 godina))

 

Radno vrijeme

Ponedjeljak

07 - 18h

Utorak

07 - 18h

Srijeda

07 - 18h

Četvrtak

07 - 18h

Petak

07 - 18h

Subota

-

Nedjelja

-

Kontaktiraj firmu
Pokaži putanju