Map Pretraži

Pretraži mapu

0.1 km
Pretraži

Djelatnost:
Strateška uloga Preduzeća je da obezbjedi sistem putne mreže koji je bezbjedan i efikasan za saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprinese održivom razvoju preko održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integrisanim politikama za upravljanje saobraćajem i korišćenje zemljišta.

Opis:
Glavni ciljevi su:
– Održavanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem redovnog i zimskog održavanja;
– Unapredjenje putne mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva;
– Upravljanje održavanjem putne mreže promovišući bezbjednost i efikasno funkcionisanje;
– Pružanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i zainteresovanim stranama na pravičan i ravnopravan način;
– Rad do granica resursa u cilju opravdanja uloženog novca;
– Podrška i motivacija zaposlenih da postižu ciljeve preduzeća; i
– Priprema odluka organa upravljanja u vezi sprovođenja radova na putevima za blagovremeno razmatranje u institucijama Brčko distrikta BiH.
– Nadzor nad izgradnjom objekata,
– Revizija projektne dokumentacije.

Osnovne aktivnosti:
Unutar djelatnosti od opšteg interesa, Preduzeće će obavljati slijedeće:

– Upravljanje održavanjem puteva i putnih objekata;
– Upravljanje poslovima izgradnje zaobilaznice oko grada Brčko
– Upravljanje poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva koje Skupština distrikta odlukom povjeri Preduzeću;
– Upravljanje održavanjem saobraćajne signalizacije na javnim putevima;
– Zaštita putne infrastrukture putem izdavanja odgovarajućih dozvola i saglasnosti;
– Održavanje zelenih površina u putnom pojasu;
– Upravljanje javnim parking površinama;
– Formulisanje trogodišnje razvojne strategije, plana održavanja puteva i poslovnog plana;
– Ažuriranje godišnjeg i trogodišnjeg poslovnog plana u skladu sa ciljevima poslovnog plana;
– Sprovođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robu i usluge, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u cilju sprovođenja svih aktivnosti od opšteg interesa povjerenih Odlukom o osnivanju.
– Obavljanje drugih aktivnosti i obaveza u skladu sa Zakonom o putevima Brčko distrikta BiH, kao i u skladu sa drugim važećim zakonima i propisima.

Kontaktiraj firmu
Pokaži putanju