Map Pretraži

Pretraži mapu

0.1 km
Pretraži

Djelatnost:
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija

Opis:
Misija

Slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj okruženja.
Princip specijalističkog studija na visokoškolskoj ustanovi jeste da obezbijedi visok kvalitet nastavnih sadržaja budućim stručnjacima koji će u svom budućem svakodnevnom radu, na osnovu teoretskih i praktičnih znanja i vještina stečenih tokom studija, primjenjivati znanja i kompetencije i stvarati dodatnu vrijednost. Specifičnost informatičkog studija jeste u nivou stečenih praktičnih i primjenjivih znanja potrebnih za svakodnevan rad. Nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, diplomci će biti u stanju odmah preuzeti važne radne zadatke i direktno se uključiti u sve radne procese.
Studiranje uz rad je jedna od najvećih pogodnosti studiranja na daljinu, jer omogućava neovisnost, dakle mogućnost izvršavanja radnih zadataka, i neometano prisustvo nastavnom procesu, što pruža mogućnost visokoškolskog obrazovanja onima koji zbog radnih ili drugih obaveza ne mogu studirati na klasičan način.
Dvojna bosanskohercegovačko-slovenačka diploma omogućit će diplomcima Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA zapošljavanje u zemljama regiona, kao i zemljama Evropske Unije, što ovoj visokoškolskoj instituciji daje bitnu stratešku prednost.
Koncept studiranja u kom studenti usvajaju i znanja potrebna za stjecanje priznatih industrijskih certifikata daje dodatnu vrijednost ovoj visokoškolskoj instituciji.

Vizija

Vizija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da se diferencira u regionu kao vodeća visokoškolska ustanova koja omogućava klasičan način studiranja, kao i studiranje na daljinu, u IKT i njima interdisciplinarnim oblastima, čiji će budući stručnjaci svojim znanjem, vještinama, ponašanjem i sposobnostima biti primjer drugim mladim ljudima, poželjni zaposlenici i dobri reformatori.
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u svom radu slijedi razvojne inicijative i strateške ciljeve BiH i Brčko distrikta BiH, školujući visokokvalitetan i tržišno orijentisan kadar, a konceptom cjeloživotnog učenja obezbijediće se kontinuirano praćenje obrazovnih IKT trendova u svijetu.

Ciljevi i zadaci

Prvenstveni cilj Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je pružanje visokog obrazovanja studentima, u skladu sa Bolonjskim procesom, prema najvišim evropskim standardima, koristeći isprobanu metodologiju Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane – svog suosnivača, kao i visoko cijenjene svjetske prakse učenja na daljinu. Studenti Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA pored opštih, stiču kvalitetna stručna znanja i vještine uz korištenje programskih alata u postupku upravljanja računarskim i komunikacijskim sistemima.
Ostali ciljevi su:
Obrazovanje što većeg broja mladih informatičkih stručnjaka,
Mogućnost produktivnog zapošljavanja, s obzirom na deficitaran kadar,
Razvoj okruženja uz pomoć novih mladih budućih stručnjaka, školovanih po modernim evropskim praksama,
Uklapanje Brčko distrikta i regije u evropski akademski prostor,
Promocija visokog obrazovanja putem učenja na daljinu,
Razvijanje poduzetničkih i poslovnih inicijativa, te povezanost s lokalnom zajednicom,
Razvijanje i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja: Asocijacije za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini BAIT i Bosanskohercegovačkim udruženjem za informacione tehnologije – BHITS.
Zadaci Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA prate ispunjavanje navedenih ciljeva, uz osiguranje kvalitetnih nastavnih sadržaja, nastavnog osoblja, prostora, opremljenosti učionica, biblioteke, visokog studentskog standarda, te uspostavljanjem kontakata sa potencijalnim poslodavcima. U svom radu, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA rukovodi se demokratskim principima, uvažavanjem različitosti, poštivanjem ljudskih i moralnih vrijednosti, te njegovanjem i razvojem akademizma.
Studenti zaslužuju i zahtijevaju fleksibilnije i inovativne metode učenja koje su bolje prilagođene njihovim potrebama, sposobnostima i kvalifikacijama koje će poboljšati mogućnost zaposlenja, a koje će se realizovati na način da budu usmjerene na studente. Industrija i ekonomija u BiH u svom evropskom opredjeljenju moraju primijeniti nove koncepte i to na način da počivaju na visoko kvalitetnoj radnoj snazi, baziranoj na znanju i vještinama, s ciljem da se promovira dugoročni ekonomski rast, stabilnost, zaposlenje i dobrobit budućih generacija. Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u potpunosti je usklađena sa zahtjevima modernog društva i obrazovnih procesa. U skladu s navedenim, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, pored klasičnog načina studiranja, omogućava i studij na daljinu, što mnogim već zaposlenim osobama daje mogućnost studiranja i doškolovavanja, a zbog ovako jednostavnog pristupa nastavnim sadržajima, značajno umanjenje troškova studiranja.
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sarađivat će i raditi na razvoju i usklađenosti sa strukovnim udruženjima. Bosanskohercegovačko udruženje za informacione tehnologije – BHITS (Bosnia and Herzegovina Information Technology Society) je krovno udruženje BH informatičkih stručnjaka sa kojim će Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA razviti intenzivnu strukovnu saradnju. Asocijacija za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini B@IT strukovno je udruženje poslodavaca u IT sektoru sa kojom će Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA razvijati tijesnu strukovnu saradnju.

Adresa

Naša adresa:

Bulevar mira 8, Delta I

Kontaktiraj firmu
Pokaži putanju