Okosnica turizma u Jajcu kulturna i prirodna baština te zanimljive manifestacije

Jajce spada među najznačajnije povijesne bh. gradove, a uz Crkvu sv. Marije, Katakombe, Hram boga Mitrasa i AVNOJ, rijetko koji grad se može pohvaliti tako značajnim spomenicima kulture na tako malom prostoru – rekao je stručni suradnik za turizam u JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Dragan Glavaš, govoreći o turističkim potencijalima tog grada.